Καρδιακός ρυθμός σε έγκυο
Ηλικία (1-80):

Αποτέλεσμα