เครื่องคิดเลขแอลกอฮอล์ต่อมิลล์


เลือกเพศ:

อายุ:
น้ำหนัก (กิโลกรัม):
ความสูง (เซนติเมตร):
เวลาหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ (ชั่วโมง):
กระเพาะอาหาร:
ดื่ม 1 (%):
ดื่ม 1 (มิลลิลิตร):
ดื่ม 2 (%):
ดื่ม 2 (มิลลิลิตร):
ดื่ม 3 (%):
ดื่ม 3 (มิลลิลิตร):
ดื่ม 4 (%):
ดื่ม 4 (มิลลิลิตร):ผลลัพธ์