Bao lâu sau khi bạn thức dậy, bạn có hút điếu thuốc đầu tiên không?
Bạn có khó kiềm chế việc hút thuốc ở những nơi cấm hút thuốc không?:
Thuốc lá nào bạn có thể dễ dàng từ chối?:
Bạn hút bao nhiêu điếu thuốc mỗi ngày?:
Bạn có hút thuốc thường xuyên hơn vào đầu giờ sáng sau khi thức dậy hơn vào ban ngày không?:
Bạn có hút thuốc nếu bạn bị bệnh nặng và buộc phải nằm trên giường cả ngày?:
Kết quả