Polityka prywatności

Dom

Termin „dane osobowe” w rozumieniu niniejszego dokumentu jest definiowany jako każda informacja, która identyfikuje lub może być wykorzystana do identyfikacji, kontaktu lub wyszukiwania osoby, której dane te dotyczą. Gromadzone przez nas dane osobowe będą przedmiotem niniejszej polityki prywatności, z późniejszymi zmianami.

Prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, aby móc odpowiadać na wiadomości za pośrednictwem formularza opinii.

Nie wymagamy twojego numeru telefonu ani żadnych informacji o tobie.

Nie sprzedajemy treści.

Nie wymagamy rejestracji.

Bezpieczeństwo twoich danych osobowych nie będzie zagrożone.

Nie pytamy o informacje o lokalizacji.

Nie wysyłamy biuletynów pocztą elektroniczną.

Kontakty

Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza opinii