Ρυθμίσεις του κώδικα ενσωμάτωσης

Σπίτι

Η υπηρεσία μας παρέχει την ευκαιρία στους κατόχους ιστότοπων να ενσωματώσουν τους αριθμομηχανές στις σελίδες σας δωρεάν.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε την αριθμομηχανή που χρειάζεστε, αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα που εμφανίζεται στη σελίδα σας, αν τα παρεχόμενα μεγέθη δεν ταιριάζουν, μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα μεγέθη στα αντίστοιχα πεδία κώδικα.