Ρυθμός σχετικής υγρασίας αέρα


Αποτέλεσμα

Μέσος ρυθμός υγρασίας: 30-40%
Μέσος ρυθμός υγρασίας για τα φυτά: 50-70%
Μέσος ρυθμός υγρασίας όπου περνάτε χρόνο: 40-70%
Μέσος ρυθμός υγρασίας χειμώνα: 30-45%
Μέσος ρυθμός θερινής υγρασίας: 30-60%