Giới tính:

Tuổi tác:
Trọng lượng (kilôgam):
Chiều cao (centimet):
Thời gian sau khi uống rượu (giờ):
Cái bụng:
Uống 1 (%):
Uống 1 (mililít):
Uống 2 (%):
Uống 2 (mililít):
Uống 3 (%):
Uống 3 (mililít):
Uống 4 (%):
Uống 4 (mililít):Kết quả