Havoning nisbiy namlik darajasi


Natija

O'rtacha namlik darajasi: 30-40%
O'sayotgan o'simliklar uchun o'rtacha namlik darajasi: 50-70%
Siz vaqt o'tkazadigan o'rtacha namlik darajasi: 40-70%
Qishning o'rtacha namligi: 30-45%
Yozgi o'rtacha namlik darajasi: 30-60%